“Leker Natalie Sutinen fri som en fågel eller är det fågelns olycksöde och begränsande bur hon ringar in? En slags fantasiflyktens baksida som kan te sig lite skrämmande. Hon arbetar med illusioner av stort och litet, inne och ute och med sig själv som en sorts Alice i Underlandet, och hon leker med tiden, som om allt hände samtidigt. Hon drar på så sätt undan våra livsnödvändiga hållpunkter, och då är det lätt att förlora fotfästet.

HÉRON – FRAGRANCE OF VIOLENCE utgörs av en film och en rumsinstallation. Héron utgår från ordet hägra men betyder egentligen häger. Ett djupetsande barndomsminne av en döende fågel på en vattenyta har satt sina spår. Det är inte heller första gången Natalie Sutinen utgår från fåglar i sin konst, på ett slags ”nysurrealistiskt” sätt har det antytts. En fågel med människoansikte och glasögon som hon tidigare ställt ut är rentav svår att skaka av sig. För Sutinen blandar, försänker och förseglar sina klenoder, närmast Kafkalikt, och osäkrar tid och rum, likt: ”ett oväntat möte mellan Alice i Underlandet och Vanitas.” (Peter Cornell, Expressen 4/7 2007). Och i HÉRON – FRAGRANCE OF VIOLENCE också bedövande, som en tung parfym som dröjer sig kvar.”


Gunilla Sköld Feiler

 

Filmen HÉRON – FRAGRANCE OF VIOLENCE har erhållit stöd från Konstnärsnämnden.

Se mer på: www.nataliesutinen.se