Utställning öppnar torsdag 4 juni kl 18.00 – 20.00

Utställningen pågår 4 juni – 7 juni 2020

Utställningen ingår i Ljudkonstscen på Galleri Rostrum

Installationen består av en spelbar kinetisk skulptur, som genom pendelrörelse driver ett elektroniskt ljudlandskap. En organisk ljudbild styrd av tyngdkraften infinner sig, dirigerad av utställningens besökare. Klangerna som genereras av de parallella men gentemot varandra oberoende pulserna samverkar till att skapa ett ljudlandskap som både är suggestivt statiskt och samtidigt aldrig detsamma.

“Jag är intresserad av låta objekt, rörelser och mönster som finns i en icke-musikalisk kontext gestaltas auralt. Jag vill med detta belysa och ifrågasätta hur vi värderar och kategoriserar vår värld. Jag avser att åstadkomma ett gränsland där gängse definitioner inte fungerar och på så sätt stimulera till en situation där man måste engagera sig för att kunna förstå.” 
Nicklas Lundberg

Nicklas Lundberg (f. 1976) är en Malmöbaserad ljudkonstnär och tonsättare. Han har studerat kurser relaterade till ljudkonst på Konstfack, Malmö musikhögskola och Lunds universitet. Hans arbete kretsar kring objektbaserade och kinetiska ljudverk, ofta med ett underliggande samhällskritiskt tema.
I sitt konstnärliga arbete strävar han efter att synliggöra potentialen av det glömda eller förringande och att ifrågasätta våra värderingar. Genom att söka gränslandet mellan brus och musik, människa och maskin, skräp eller dyrbarheter ifrågasätter han gängse definitioner.

www.nicklaslundberg.com

Live- sändning
Eventet kommer att sändas live på webben. Konstnären kommer att vara på plats och om ingen besökare interagerar med verket kommer han på förfrågan att spela för webb-publiken, och på så sätt agera deras händer.

Varmt Välkomna!

info@rostrum.nu

 

Under ljudprojektet livestreamades det på Rostrums Youtubekanal:

Live stream 4 juni

https://youtu.be/5yzWqm9IZuo

Live stream 5 juni

https://youtu.be/i2O15b7uWZI

Live stream 6 juni

https://youtu.be/i2O15b7uWZI

Live stream 7 juni

————————————————————————————————————————-

På grund av rådande omständigheter begränsar vi antalet besökare i galleriet samtidigt för att öka säkerheten. Det kommer också att finnas skyddsutrustning tillgänglig i form av plasthandskar och desinfektionsmedel.