Ord som Bild/Bild som Ord publikation

Bengt Adlers, Åsa Maria Bengtsson, Juan Cano, Juan Castillo, Imelda Cruz Linde, Peter Dacke, Helena Fernández-Cavada, Christel Hansson, Filip Rahim Hansson, Eva Hejdström, Jeannette Lindstedt, Christel Lundberg, Elisabeth Moritz, Gertie Månsson, Lina Nordenström, Vera Ohlsson, Anne Marte Overaa,  Per Jonas Lindström, Juan Carlos Peirone, Barbro Ravander, Johan Suneson, Janos Vétö, Pepe Viñoles, Ulla West.

Galleri Rostrum har sedan starten 1985 arbetat för att skapa rum för konst och erbjuda en mötesplats kring konstens olika uttryck i dialog med betraktaren

Ord som Bild/Bild som Ord, är en utställning med artists’ books inspirerade av Lasses Söderbergs poesi. Det är ingen tillfällighet att Söderbergs dikter påverkats starkt av bildkonsten, för hans litterära bana har varit tätt sammanbunden med såväl svenska som utländska konstnärer.

Utställningen är ett av flera projekt som Rostrum driver sidan om det årliga ordinarie utställningsprogrammet.

I detta projekt görs även en hyllning till konstnären Leif Eriksson, pionjär inom artists’ books-scenen i Sverige och som i denna gärning skapat ett rum för konsten på den svenska konstscenen.

Pepe Viñoles och Christel Lundberg, projektledare