Peter Dacke – …går tillbaka till noll för att ta reda på varför?

7 – 29 januari, 2023
Galleri Rostrum

Vernissage lördag 7 januari 12:00 – 16:00
Artist talk 14:00

Facebook
Instagram

Den omätbara historien får mig att gå tillbaka till noll för att ta reda på varför? Det tillsynes mest banala och oskyldiga kan visa sig vara avgrundsdjupt, utgöra ett existentiellt hot. Destruktiva krafter flyter som en flod i huvudet.
Avståndet mellan samtiden och det som kascherar historiens horisontlöshet är en tunnflytande materia att andas och omslutas av. Historien som en projektion på mentala väggar vilka ger samtiden resonans.
Den dominikanske 1400-tals munken och botpredikanten Girolamo Savonarola hade motstridiga sidor, han refererade till olika färgade emotionella glasögon och förordade dödens svarta. Han anstiftade konst- och bokbål, samtidigt som han hjälpte fattiga änkor och föräldralösa barn.
Inte bara döden inträffar vid nollpunkten, kärleken och hoppfullheten föds där. Lekfullheten återkommer vid nollpunkten, ”motsatsernas motsats” är ständigt närvarande.

Peter Dacke
Malmö den 14 december 2022

Peter Dacke (f. 1958, Helsingborg) är utbildad på Malmö Konstskola Forum 1983-88 och har sedan slutet av 1970-talet deltagit i ett stort antal utställningar i gallerier, konsthallar, museer och utomhusprojekt i Sverige och utomlands. Hans arbetssätt är många: måleri, teckning, fotografi, ljudkonst, performans, skulptur, rumsgestaltning och offentlig utsmyckning. En upptagenhet vid historiska skeenden som speglas i en samtidsfond är något som genomgående har präglat hans arbeten tillsammans med ett samhällsengagemang.
Dacke är representerad på bl.a. Moderna Museet, Stockholm; Malmö Museer och Helsingborgs Museum. Vid sidan om sitt konstnärskap är han adjunkt vid SLU i Alnarp – Institutionen för landskapsarkitektur planering och förvaltning.

 

Videoinspelning från vernissagedagens artist talk, modererat av Lisa Fjellman och Christel Lundberg:

 

 

Installationsvyer: Peter Dacke …går tillbaka till noll för att ta reda på varför?:

Medusas flotte, 2022. Limträbalk, kvast, gummistroppar. 330 x 300 x 300 cm; Återblick I, 2022. Plast, dörröga. 19 x 12 x 10 cm; Återblick II, 2022. Plast, dörröga. 40 x 12 x 26 cm
Installationsvy: Peter Dacke …går tillbaka till noll för att ta reda på varför?Galleri Rostrum (2023). Foto: Peter Dacke

 

 

Medusas flotte, 2022. Limträbalk, kvast, gummistroppar. 330 x 300 x 300 cm
Installationsvy: Peter Dacke …går tillbaka till noll för att ta reda på varför?Galleri Rostrum (2023). Foto: Peter Dacke

 


Vålnader, 2022. Teckning, tusch, blyerts. 20 x 26 x 1 cm; Inverterad pistol, 2022. Trä. 38 x 4 x 24 cm; Jazz för Rolf, 2022. Metall, plast. 128 x 70 x 70 cm; Kartografi II, 2022. Akvarell, kollage. 70 x 50 cm; De sju världshaven, 2022. Plast, trä, papper, betong. 250 x 60 x 60 kr; Skam, 2022. Plast, metall, 100 x 45 x 33 cm
Installationsvy: Peter Dacke …går tillbaka till noll för att ta reda på varför?Galleri Rostrum (2023). Foto: Peter Dacke

 

Savonarolastol/pistoler från Pistoia, 2022. Metall, plast, trä. 210 x 80 x 80 cm; …går tillbaka till 0, 2022. 155 st teckningar, tusch, blyerts. 26 x 20 x 1 –31 x 23 x 1 cm
Installationsvy: Peter Dacke …går tillbaka till noll för att ta reda på varför?Galleri Rostrum (2023). Foto: Peter Dacke