Image

PLATTFORM  2013 - Konst på fältet! organiserades av Christel Lundberg och Pepe Viñoles i Galleri Rostrum i Malmö. Projektet var ett samarbete med boende på förorter i Skåne.Konstprojektet ville skapa en plattform för personliga möten mellan bildkonstnärer och boende på Drottninghög, Helsingborg, Nydala, Malmö, Norra Fäladen, Lund samt Koppargården, Landskrona. Konstnärerna gjorde urbana interventioner vilka öppnade upp för en dialog kring olika aspekter i områdenas offentliga miljö. Plattform ville på detta sätt nå ut till människor som inte annars naturligt söker sig till konstmuseum och gallerier. Plattform 2013 flyttade ut galleriet från centrum till periferin och skapade där ett imaginärt konstrum till stadsdelar, för att sedan i föra det tillbaka till centrum igen i form av en utomhusbiograf i de fyra olika städerna. Visningar på Dunkers Kulturhus i Helsingborg, Gallerinatten i Malmö, Galleri Rostrum i Malmö, Landskrona Kulturnatt på Rådhustorget i Landskrona och på Konstkvällen i Lund, Konstföreningen Aura, Lund.

PLATTFORM 2013 - Art on the field! was organised by Christel Lundberg and Pepe Viñoles, Galleri Rostrum in Malmö. The project was a collaboration with residents in four suburbs in Skåne. Plattform 2013 visited Drottninghög in Helsingborg, Nydala in Malmö, Norra Fäladen in Lund and Koppargården in Landskrona. The artist made urban interventions which opened up for a dialogue about different aspects of the areas public spaces. Plattform wanted in this way to outreach those who would not otherwise visit art-museums and galleries.Thus, Plattform 2013 ”moved” the gallery from center to peripheral areas, to create an imaginary room for art, and then later on, with documentary films, bring back the art, back to the center, in Outdoor Cinemas in the four different cities. Screenings at Dunkers Kulturhus in Helsingborg, Gallerinatten in Malmö, Gallery Rostrum in Malmö, Landskrona Kulturnatt at Rådhustorget in Landskrona and at Konstkvällen in Lund, Konstföreningen Aura in Lund.

Projektet genomfördes med stöd av Region Skåne, Malmö Stad, MKB Fastighets AB, LKF Lunds Kommuns Fastighets AB, Landskronahem och Landskrona Stad.

För mer information om Plattform se http://plattform15.blogspot.com

Image

Drottninghög, Helsingborg
Deltagande konstnärer/Participating artists:
Peter Dacke, Amar Dawoud, Gisela Eriksson, Emma Gunnarsson, Christel Lundberg, Jafer Taoun, Pepe Viñoles, Ariel Alaniz, Marko Wramén; Klara Levin, filmmaker, Gabriel Flores Jair, fotograf/photographer.

Nydala, Malmö
Deltagande konstnärer/Participating artists:
Peter Dacke, Emma Gunnarsson, KKV Grafik/KKV Print Workshop, Christel Lundberg, Gertie Månsson, Cecilia Sering, Jafer Taoun, Pepe Viñoles; Klara Levin, filmmaker, Gabriel Flores Jair fotograf/photographer.

Koppargården, Landskrona
Deltagande konstnärer/Participating artists:
Fatima Alani, Gisela Eriksson, Bekim Gasi, Emma Gunnarsson, Christel Lundberg, Mikael Marklund, John Packalen Rosberg, Pepe Viñoles, Marko Wramén. Alejandra Pizarro, filmmaker, Gabriel Flores Jair fotograf/photographer.

Norra Fäladen, Lund
På Fäladstorget i Lund, fredagen 4:e oktober presenterades nyproducerade konstprojekt, som spänner mellan det konceptuella, platsspecifika, interaktiva och performativa. Det var 11 olika konstprojekt samt en musikorkester på plats med 22 konstnärer, en musikorkester om 5 personer, samt en filmare och en stillbildsfotograf. Projektet drevs i Lund i samarbete med  Kulturcentrum Skåne, en kulturarbetsplats för personer med intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar.

At Fäladstorget in Lund, Friday, October 4 Plattform showed conceptual, site-specific, interactive and performative art. 11 different art projects as well as a music orchestra. 22 artists, a music orchestra of five persons, and a filmmaker and a still photographer. In Lund Plattform collaborated with Kulturcentrum Skåne, a programme for students with intellectual and cognitive disabilities. 


 

 

 

Image
Image
Image