Grupputställning med plattformen RackarArt från Uppsala.

Johan Fremling
Ann Gedin
Sanne Sihm
Ingvar Staffans
Teymor Zarré

3 – 26 maj 2024
Vernissage fredag 3 maj kl. 17:00-20:00

> Facebook
> Instagram

RackarArt är ett nätverk bestående av ett antal kulturarbetare som sedan 2009 har sin kreativa plattform på Rackarberget i Uppsala. Nätverket är i första hand en mötesplats men erbjuder också en möjlighet att gemensamt skapa konst. RackarArt som grupp omfattar målare, skulptörer, textilkonstnärer, fotografer, musiker och poeter. Syftet med nätverket är att kunna arbeta tillsammans men också självständigt; en av våra planer är att arrangera olika evenemang där vi erbjuder samtal om kultur och skapande konst. Artister utanför nätverket är välkomna att samarbeta med oss.

www.rackarart.se

 

Johan Fremling (f. 1954 i Köping) är en Uppsalabaserad konstnär.

“Jag är intresserad av alla former av bilder och bilduttryck.
Jag söker en känsla, letar mig fram mot dess mål.
Jag arbetar företrädesvis i en abstrakt bildvärld och söker lösningar på människans belägenhet.
Att synliggöra skeenden samt skapa öppningar till okända världar.
Har ställt ut på ett stort antal olika gallerier och utställningshallar såväl nationellt som internationellt.
Tycker mycket om att jobba med konst i offentlig miljö.”

 

Ann Gedin ( f. 1954, Solna) arbetar i Uppsala med måleri och skulptur.

Gedin förmedlar en komplexitet av känslor, där kärlek och saknad binds samman med minnen av fjällvandringar tillsammans. Närhet, sorg, glädje, ljus, vardag, sökande, avstånd, längtan, omsorg, minnen av fjällvandringar och natur.

Samspelet mellan form, färg, yta och material är en bärande del i Gedins skapande. Hon arbetar både abstrakt och med föreställande element. Gedin strävar efter att verken ska vara enkla, tydliga och precisa i sitt utförande och vill samtidigt att de ska vara mångtydiga och svårgripbara.

Hon arbetar med målningar i färgpenna och akryl. Målad relief i board och akryl. Skulpturer i stengods.

Sedan 1994 har hon haft en rad utställningar. Senast på Galleri 1, Uppsala 2024. Separatutställningar i urval inkluderar: Galleri 1, Uppsala (2024, 2011, 2008, 2002); Å-huset, Uppsala (2016); Galleri Konstochfolk, Stockholm (2012); Södra Galleriet, Stockholm (2005, 2000); Galerie Origo, Stockholm (1998, 1995); och Galleri Linné, Uppsala (1999, 1994).

 

Sanne Sihm

Jag har två olika spår i mitt skapande. Det ena är stora målningar i gråskalor, främst ansikten, det andra r installationer och skulpturala verk i naturmaterial.
Målningarna är jaget och nuet. Installationerna är helheten.
Mina bilder är som små berättelser sprungna ur mina tankar om livet. Startskottet för en bild kan vara en verklig händelse eller en fiktion som formas om och grundar sig på min världsbild.
När jag målar ansikten är jag inte ute efter likheten till en viss person utan vill spegla eller återge en tanke, ett skeende.
I installationerna vill jag gestalta en känsla av förändring och tidens gång. Ursprungliga former som kanske vittrar eller växer och som kastar skuggor framåt eller bakåt

www.sanne-sihm.se

 

Ingvar Staffans

“Jag har alltmer insett att det som gör konsten betydelsefull för mig är själva processen att skapa – att ha möjlighet och ork att göra något meningsfullt i livet, att få uppleva det äventyr, den resa som varje  nytt verk ger upphov till. Det blir något av en drog, ett behov, som tack och lov går att tillfredsställa utan att det behöver kallas missbruk. En ganska inåtvänd verksamhet, jag jobbar helst ensam, men får samtidigt mycket stimulans och inspiration av att vara med i vår grupp – Rackarart. Vi känner ett ansvar – kulturen inte får tappas bort i det informationsflöde av meningslösheter som präglar vår tid.

Måleri, men även skulptur i “annorlunda” material är mina huvudsakliga tekniker. Att måla i stora format är något jag gillar. Vår grupp jobbar också en hel del med performance och installationer vilket gett ytterligare erfarenheter.

Jag har kombinerat två yrkesroller i mitt vuxna liv, psykologens och konstnärens. Det är kanske inte så konstigt att konsten för mig är kopplad till begrepp som inre utveckling, som ett redskap att lära känna sig själv på ett djupare plan och att kommunicera det till betraktaren som kanske känner likadant? Det betyder att intuitionen får en avgörande betydelse för mitt skapande och då får också kontroll och teoretisk analys stryka på foten i själva skapandeprocessen – vilket är en utmaning. Det betyder att det gå hur som helst – ibland blir resultatet fantastiskt men lika ofta går det inte bra.

För mig är det viktigt att man ser konstnären i det han/hon skapat, det var det jag själv tände till på när jag som ung såg en utställning av Edvard Munch. Jag tycker att vi följer trender alldeles för mycket,  något som begränsar oss konstnärer och konsten helt i onödan.

Genom åren har det blivit många utställningar både här hemma och utomlands. Ofta på  konsthallar/muséer.”

 

 

Teymor Zarré

Som konstnär är jag ständigt engagerad i att experimentera med olika material och uttryckssätt. Jag utforskar olika former och tekniker, men oavsett format har jag en grundläggande idé som genomsyrar mitt arbete. Konsten är för spännande för att begränsas till ett enda material, eftersom det material jag väljer kan fungera som både idé och konstnärligt verktyg och blir en kanal för kommunikation med omgivningen.

Jag har haft flera separatutställningar och har även medverkat i samlingsutställningar. Utställningar jag har haft inkluderar platser som Kulturhuset i Stockholm, Västerås konstmuseum, Aguélimuseet i Sala, Länsmuseum i Linköping, Arvika Konsthall, Uppsala Konstmuseum och Väsby konsthall.

Jag har även arbetat med barn och unga och har hållit workshops och aktiviteter inom konsten, inklusive min utställning “Färgtoner” på Å-huset i Uppsala där jag komponerade musik till mina målningar. Jag har även arbetat med glaskonst och höll en workshop för skolklasser i Ludvika konsthall. Utöver detta har jag skapat skulpturer i sten och installationer på Enköpings konsthall. Jag är även fotograf och ljudkonstnär, och jag komponerar egen experimentell och improvisationsmusik som jag även använder till mina egna bilder.