Utställningen pågår 13 november – 6 december 2015

Pontus Raud visar en serie konstverk som relaterar till gränser och betraktare. Oljepastell på papper, övervakningskamera, video och teckningar får bilda fond för funderingar i samtiden.

Andreas Ribbung visar bland annat resultatet av ett måleri-
experiment som han gjorde för att komma över sin ’målarkramp’.
Ett stilleben av Cezanne styckades upp i 63 kvadrater och de till
synes ickeföreställande bildelementen målades av som om de vore abstrakta målningar.

Pontus Raud och Andreas Ribbung var båda med och startade den konstnärsdrivna konstmässan Supermarket för tio år sedan. I dag är de projektledare tillsammans med en tredje konstnär, Meggi Sandell, och arbetar med ett litet team av engagerade medarbetare. Pontus Raud är medlem i www.studio44.se och Andreas Ribbung en av
grundarna av Candyland, två konstnärsdrivna gallerier i Stockholm som funnits i snart 12 år.

Pontus Raud är född 1962 i Uppsala och har studerat på Valand i Göteborg, St Martins i London och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 1993–98. Han har haft separatutställningar på bland annat Galleri Flach och Konstnärshuset i Stockholm och Galleri Thomassen i Göteborg, samt medverkat i ett flertal utställningar utomlands.
Han har kuraterat utställningen ”Suecia Contemporare” på Kalmar Konstmuseum och Uppsala Konstmuseum. Han är även vice ordförande i International Association of Art Europe (IAA) och verksam som konstkonsult för Stockholms Läns Landsting.
www.raud.se

Andreas Ribbung är född 1967 i Gustavsberg och har studerat
på Konstfack och Kungl. Konsthögskolan 1986–92. Han har haft separatutställningar på bland annat Galleri Argo i Stockholm och Galleri Thomassen i Göteborg. Han har varit artist-in-residence i Berlin, Bangkok och London och har ställt ut på dessa platser och i Amsterdam, Den Haag, Köln, Karlsruhe, Belgrad, Helsingfors, Riga
och Vilnius samt på Mallorca och Samos. Han är även verksam som konstkonsult/projektledare med uppdragsgivare som Stockholm konst och Landstinget Dalarna.
www.ribbung.com

Varmt Välkomna!

 

The Exhibition is open 13th November – 6th December 2015

Pontus Raud is exhibiting a series of artworks that are relating to boundaries and the viewer. Oil pastel on paper, surveillance camera, video and drawings will form a backdrop for reflections in the present.

Andreas Ribbung is exhibiting, among other things, the result of a painting experiment that he did to overcome his ‘painter’s cramp’.
In which he divided a still life by Cezanne into 63 squares and the seemingly non-figurative picture elements were depicted as if they were abstract paintings.

Pontus Raud and Andreas Ribbung co-founded the artist-run art fair Supermarket ten years ago and today they still run this project together with a third artist, Meggi Sandell, and work together with
a small team of dedicated co-workers. Pontus Raud is a member of Studio 44 and Andreas Ribbung is co-founder of Candyland, two
artist-run galleries in Stockholm that has existed for almost 12 years.

Pontus Raud was born in 1962 in Uppsala and studied at the University College of Fine Art in Gothenburg, St Martin’s in London and the Royal University College of Fine Art in Stockholm 1993–98.
He has had solo exhibitions at Galleri Flach and Konstnärshuset in Stockholm and Galleri Thomassen in Gothenburg, as well as several group exhibitions internationally. In 2015 he curated the exhibition Suecia Contemporare at Kalmar Art Museum and Uppsala Art Museum. Raud is also the vice president of the International Association of Art Europe (IAA) and works as an art consultant
for the Stockholm County Council.
www.raud.se

Andreas Ribbung was born in 1967 in Gustavsberg and studied at the College of Arts, Crafts and Design and the Royal University College of Fine Art in Stockholm 1986-92. He has had solo exhibitions at Galleri Argo in Stockholm and Galleri Thomassen in Gothenburg. He has been an artist-in-residence in Berlin, Bangkok and London, were he also exhibited, along with exhibitions in Amsterdam, The Hague, Cologne, Karlsruhe, Belgrade, Helsinki, Riga and Vilnius as well as Mallorca and Samos. Ribbung is also active as an art consultant / project manager with clients such as City of Stockholm and Dalarna County Council.
www.ribbung.com

Welcome!