Varmt välkomna till föreläsningen av Lena Stenberg som är den första i föreläsningsserien Samtal Pågår! på Galleri Rostrum.

Nomad. Om kolonialisering av samiskt land.

Lena Stenberg presenterar sitt projekt Nomad och Color of colonialism. Som till en början handlar om vad som hände för 100 år sedan, när riksnationerna ytterligare stärkte de nationella gränserna.
Fråntog familjer och släkter deras renbetesmarker. Hur deras rötter med markområdena i det nationella staterna Finland och Norge kapades för alltid. Kontakterna med de gamla boplatserna och flyttlederna bröts. Den nya gränsdragningarna ledde sen till att svenska staten tvångsförflyttade stora grupper av samer söderut. Ett stort övergrepp mot samer som man sällan läser något om.
En gömd historia.

Hon vill visa hur samerna har blivit färgade av det.
Hennes verk handlar om frågeställningar om kolonisering och exploatering. Hur det ser idag.

När markexploatering som gruvhantering och vattenkraft brer ut sig.
En bildprojektion av Lena Stenberg , och två kortfilmer av Liselott Wajstedt och Eva Nutti från projektet Markanvändning visas också.

http://lenastenberg.se.sitebuilder.loopia.com