I utställningen Energy plan på Galleri Rostrum undersöker konstnären Ulrika Sparre människans relation till sten och mark. Stenar från platser världen över avger energi och anses av människan besitta inneboende krafter. Ett exempel är den svarta diabasen som bryts i Norra Skåne och som anses hålla en inneboende magnetism vilket skapar säregna och unika strömningar som kan upplevas fysiskt. Ofta förflyttas olika stenar och mineraler för att används av människan för högre syften såsom helande och transformation. Genom att arrangera och placera stenar i olika formationer uppkommer i stenarnas relation till varandra olika immateriella former av energi.

I Sparres verk Ear to the ground undersöks vårt mänskliga sökande efter sanning och villkoren för mänsklig existens och återspeglar hur konstnären genom sina sinnen möter skärgårdens stenlandskap. Utgångspunkten är det andliga och kroppsliga sökandet i naturen och hur dessa relationer skapas och omskapas.

I utställningen visas video, ljud-inspelningar av stenar (Field recordings), fotografi, Energi plan teckningar samt stenar. Experiment with Cat och Trojaborg (Stones from Snæfellsnes) är två verk av The Leyline Project (Ulrika Sparre & Steingrimur Eyfjord) som undersöker det kontroversiella curry-nätet och ley-linjer.

I sitt konstnärliga arbete intresserar Ulrika Sparre sig för samtida sanningssökande och behovet av existentiella frågeställningar i vårt sekulära samhälle. Hon undersöker skapandet av tro och identitet samt uppkomsten av olika subkulturer och trossytem. Sparre vill belysa de överenskommelser vi gör runt vedertagna sanningar och relationerna till det vi kollektivt kommer överens om. Hon framhåller individens förhållande till sig själv, sina rädslor och sitt eget existentiella sökande. Hennes arbeten tar sig uttryck i påståenden och frågor och visualiseras genom fotografi, skulptur, video, installation, ljud, performance och text.

Ulrika Sparre (f. 1974) bor och arbetar i Stockholm. Hon utbildade sig på Konstfack och Gerrit Rietveld Academie i Holland. Hennes arbeten har presenterats på bl.a. Reykjavik Art Museum, Galleri Niklas Belenius, Varbergs Konsthall, Galleri Stene Projects och Interaktiva Institutet.

Sparre är under våren 2017 aktuell med utställningen Stenens axiom på Dome of Visions samt Beckers Konstnärsstipendium 30 år på Färgfabriken i Stockholm.

www.ulrikasparre.com