I utställningen ”Smutsfläckar” beskriver Ulrika sina tolkningar och vidare funderingar kring kvinnans sexuella identitet och hur den undertrycks av samhällets normer på olika sätt. Hur har det en gång varit och var vi står vi som individer i denna fråga idag?

I denna textila installation diskuteras frågan om normers påverkan på kvinnans sexualitet.

Ulrika Thune är utbildad på HDK i Göteborg och på Danmarks Designskola. Hon undervisar på Östra Grevie Folkhögskola, verksam i Malmö och sedan 2012 bosatt i Klörup på Söderslätt.