En förmiddag i april 1974 backar en Volkswagen Bubbla ut ur ett garage på Speedway Avenue i Venice, California. Konstnären Chris Burden har fått hjälp av vänner att bli fastspikad på bilens baklucka likt en kristusgestalt – med spikar genomborrande handlederna. Bilen stannar utanför garageporten och rusar på full gas och tomgång i två minuter varefter den kör in i garaget igen och denna performance är avslutad. Minnet och dokumentationen i form av foton är allt som återstår.

I Lars Olssons utställning kommer minnet av händelsen att förskjutas till souvenirer och föremål. Genom installationen hamnar betraktaren i skärningspunkten mellan gallerisystemets vita rum och den kommersiella värld som möter oss i souvenirbutiken. Den en gång osäljbara performancekonsten når en marknad och laddas med nya betydelser.

Lars Olsson (f. 1966) undersöker i sin konst frågor om minne, identitet och historieskrivning. I sina installationer involverar han ofta besökare, inbjudna grupper och allmänhet. Våren 2014 genomförde han ett projekt i Trollhättan och Vänersborg där människors minnen blev till souvenirer, se www.vidalven.se. Lars har en masterexamen i Fri konst från Valand och en doktorsexamen i historia från Chalmers. Som Mejan Residents påbörjade han 2011/12 ett konstnärligt forskningsprojekt vid Kungl. Konsthögskolan som utforskar möjligheterna för ett samtida historiemåleri.