Utbyte med Konstnärsgruppen Rackar Art och Uppsala Konstnärsklubb:

ROSTRUM 5
Galleri 2, Kulturkvarteret Walmstedtska, Uppsala
2 – 17 december 2023

Under perioden 2 – 17 december ställer gruppen ROSTRUM 5 ut i Uppsala Konstnärsklubbs nya Galleri 2. ROSTRUM 5 består av Maria Lavman Vetö, Ann Makander, Gertie Månsson, Berit Sahlström och Carina Stankovich. 

Utställningen tillägnas kollegan Maria Lavman Vetö som gick bort i oktober efter kort tids sjukdom.
Vi saknar henne mycket. Maria var aktivt delaktig i förberedelserna för utställningen och hennes två sista verk har nu en viktig plats i Galleri 2.

Den andra delen av utbytet sker i form av en grupputställning med Rackar Art Galleri Rostrum, 4 – 26 maj 2024.

 

 

 

Installationsvyer, Galleri 2:

Ann Makander – Dag- och nattfjärilar

 

Installationsvy: Gertie Månsson

 

Maria Lavman-Vetö – Utan titel