Grupputställning med Rackar Art från Uppsala på Galleri Rostrum.

*mer information publiceras inom kort*

https://www.rackarart.se/