2016 Behind the scene #10

Rostrum admin 2016, EXHIBITION

Gallery Rostrum Gallery Rostrum is situated in Malmö, Sweden and was founded 1985. As an Artist-run non profit Gallery we present a yearly programme of a large and broad variety of contemporary art through exhibitions, art-projects and culture events. The …

9.4 – 1.5.2016 MENG / HALD, PERIPLUM

Rostrum admin 2016, EXHIBITION

The artist duo Meng / Hald presents new work inspired by Ezra Pound’s modernistic approach to language and his use of the term periplum. Pound uses periplum to describe a journey which is seen from the traveller’s point of view, …

8.3.2016 AAW, LANDSCAPE OF LOSS – BETWEEN CHAOS AND CONTROL

Rostrum admin 2016, AAW

Detta är en utställning där ett trettiotal masterstudenter I landskapsarkitektur behandlar komplicerade begrepp om minne och saknad, och hur man som landskapsarkitekt kan utforma landskap och landskapsrum för detta. Studenterna har själva valt plats och tema för sitt minne eller …

13.2 – 6.3.2016 Hans Lannér, Måleri

Rostrum admin 2016, EXHIBITION

Galleri Rostrum presenterar med stor glädje Hans Lannérs lyriskt berättande måleri i litet format. “Jag arbetar alltid med förlagor i form av teckningar och fotografier. Och det blir en hel del från mina resor i Afrika från de senaste åren. …