AAW med Torbjörn Limé, Selected Paintings, tisdag 10 september 17-21

Rostrum presenterar: Art After Work med Torbjörn Limé, Selected Paintings Torbjörn Limé presenterar sin nyutkomna bok ”Selected Paintings 1987 – 2018”. Tisdag 10 sept, kl 17 – 21 Artist Talk 18 – 19 med bildvisning och film. Mini-retrospektiv pågår under kvällen. Boken tar avstamp i den målning som, under studieåren på Malmö Konstskola Forum 1987, grundlade […]

Galleri Rostrum på Supermarket – Stockholm Independent Art Fair

Galleri Rostrum deltar på SUPERMARKET – Stockholm Independent Art Fair mellan den 12-15 April med projektet: “Welcome to: IDEALISTICA – The Ideal World Heritage Art Museum.” Varmt Välkomna att besöka oss där! _____ Welcome to: IDEALISTICA – The Ideal World Heritage Art Museum The year is 3018 and we are showing the extraordinary collection in […]

ART AFTER WORK 10/4: Bokdesign

AAW

Bokdesign i gränslandet mellan idealism och kommersialism. Walter J Ong slog tidigt fast, i Muntlig och skriftlig kultur, att boken är den första kommersiella och kapitalistiska objektet vi känner till, en massproduktion som syftar till att öka konsumtion. Ändå är den rådande bilden av boken som objekt ofta förknippad med ett hantverk, känslan av något unikt […]

AAW 6 feb kl 19, Gerardo Mantero, samtal om konst och kultur i Uruguay

Galleri Rostrum ART AFTER WORK Samtal om konst och kultur i Uruguay med konstkritiker Gerardo Mantero Tisdag 6 februari Kl 19.00   Gerardo Mantero är konstnär och chefredaktör på konstidskrift La Pupila från Montevideo. Han är just nu på besök i Malmö inbjuden av Konstnärernas Kollektiva Grafikverkstad (KKV). La Pupila är den viktigaste konsttidskriften  i Uruguay. […]

AAW, Bokpresentation: Remediation av Annika Thörn Legodins 9/1

Galleri Rostrum presenterar AAW, kl 18:00 tisdagen den 9 januari 2018.Bokpresentation: Remediation av Annika Thörn Legzdins Samtal kl 18:30 samtal om Remediation med konstnären Annika Thörn Legzdins och förläggare Jon Brunberg! Remediation av Annika Thörn Legzdins är ett konstnärligt verk i bokform som ger utrymme för reflektion över exploateringens konsekvenser för människa och miljö – men som också […]