8.3.2016 AAW, LANDSCAPE OF LOSS – BETWEEN CHAOS AND CONTROL

Rostrum admin 2016, AAW

Detta är en utställning där ett trettiotal masterstudenter I landskapsarkitektur behandlar komplicerade begrepp om minne och saknad, och hur man som landskapsarkitekt kan utforma landskap och landskapsrum för detta. Studenterna har själva valt plats och tema för sitt minne eller …