Medlemsmöten:

2023

Medlemsmo?te Galler i Rostrum 16 januari 2023 – signed

Protokoll. Medlemsmöte 15.3.2023 – signed

ROSTRUM MEDLEMSMÖTE 1502

Protokoll. Medlemsmöte 12.9.2023 – signed

Medlemsmöte Rostrum 9_5 2023Esign23 – signed

2022

Medlemsmöte 221010

220823 Protokoll medlemsmöte

Protokoll Medlemsmöte 220613

medlemsmötesprotokoll 220425

20220117 Galleri Rostrum Medlemsmöte – osignerat

2021

Protokoll Medlemsmöte Galleri Rostrum 29 nov 2021 – signerat

20211101 Medlemsmöte – signerat

20211004 Medlemsmöte – signerat

20210906 medlemsmöte Galleri R – signerat

20210510 Protokoll Medlemsmöte signerat

20210315 Rostrum medl möte – signerat

20210208 Medlemsmöte – signerat

20210111 Protokoll medlemsmöte signerat

2020

20201130 Protokoll medlemsmöte Rostrum

20201102 medlm Rostrum – signerat

20201005 Protokoll – signerat

20200907 medlemsmöte, signerat

20200817, Rostrum medlemsmöte-signerat

20200518, Rostrum medlemsmöte – signerat

20200406 Mötesprotokoll Rostrum – signerat

2020224-medlemsmöte – undertecknad

20200113 Medlemsmöte den Justerat Rostrum

 

Styrelsemöten:

2023

Protokoll, styrelsemöte. 2023.01.09 – signed

Protokoll, styrelsemöte. 2023.02.08 – signed

Protokoll, styrelsemöte. 2023.03.06 – signed

Protokoll, styrelsemöte. 2023.06.30 – signed

Protokoll styrelsmöte. 2023.10.03 – signed

Protokoll. Konstituerande styrelsemöte 13.4.2023 – signed

Styrelsemöte Rostrum 20_8 2023-2 – signed

Rostrum Styrelsemöte 2023-12-28 – signed

Styrelsemöte Rostrum 23-05-30Sign – signed

Styrelsemöte. 25 04 2023 – signed

 

2022

Protokoll, styrelsemöte. 2022.02.08 – signed

Protokoll, styrelsemöte. 2022.03.30 – signed

Protokoll, styrelsemöte. 2022.04.19 – signed

Protokoll, styrelsemöte. 2022.05.02 – signed

Protokoll, styrelsemöte. 2022.05.30 – signed

Protokoll, styrelsemöte. 2022.08.23 – signed

Protokoll, styrelsemöte. 2022.09.29 – signed

Protokoll, styrelsemöte. 2022.11.01 – signed

2021

20210921 Styrelsemöte Rostrum- signerat

20210830 Protokoll styrelsemöte – signerat

20210607 styrelsemöte – signerat

20210510 Konstituerande Styrelsemöte – signerat

Rostrum styrelsemöte 210308 – signerat

20210201 Styrelsemöte – signerat

2020

20201214_styrelseprotokoll-signerad

20201116 R styrelsemöte – signerat

20201019 Styrelsemöte – signerad

20200921 styrelsemöte – signerat

20200831, protokoll styrmöte 31 aug 2020, signerat

20200601 Rostrum stylelsemöte – signerat

2 0200504 extra styrelsemöte – signerat

20200427 Protokoll konstituerande styrelsemöte, signerat

20200219-Extra-styrelsemöte – signerat

20200127-Styrelsemöte – signerad

 

Årsmöten:

2023

Årsmötesprotokoll 2023-Signerat.pdf

2022

202204-01_Protokoll_Årsmöte

2021

20210426-Protokoll-Arsmote-Rostrum-signerat

2020

Signerad_Årsmöte 2020 Galleri Rostrum