Genom att placera ut akvarellfläckar på papperets vita yta, med noggranna penseldrag i stället för att låta vattenfärgen rinna, beger jag mig in i ett spänningsfält mellan stillhet och rörelse, mellan obalans och balans. Jag använder mig av den växelverkan som uppstår mellan kontraster och subtila skillnader för att väcka en slags kluvenhet i betraktandet. Jag är intresserad av länken mellan det stadigvarande och det flyktiga.