Fotografi och skulptur är de båda uttrycksformer som skickligt kombineras av Linet Sánchez Gutiérrez, en av de främsta representanterna för den nya generationen av konstnärer på Kuba.

Linet Sánchez verk återskapar inre territorier, teaterscener utan skådespelare och åskådare, obebodda rum, fotograferade i ett starkt och vitt ljus. Platser vi tror oss ha besökt tidigare och som vi tycker oss känna igen.

Men det vi ser är sådant som aldrig har existerat, bara minnen av andra platser som vi en gång har bebott. ”Husets bilder finns lika mycket i oss som vi finns i huset”, skrev Gaston Bachelard en gång.

Det är fulländade förfalskningar, eftersom konstnären egentligen visar oss arkitektoniska modeller, väldiga studiofotografier, som konstruerats med eftertanke och precision. En effektiv simulation av verkligheten, som vi kan frammana minnen av.

Linet Sánchez Gutiérrez (Santa Clara, 1989) har studerat vid Universidad de las Artes (ISA) i Havanna och vid Konstakademin Leopoldo Romañach de Santa Clara på Kuba.

Hon har haft såväl separat- som samlingsutställningar på Kuba, i Colombia, Italien, Frankrike, Tyskland och USA. Detta är hennes första utställning i Sverige.

Pepe Viñoles

 

Mina arbeten knyter främst an till minnet och arkitektoniska rum, som jag betraktar som en sorts behållare. Jag visar dem tomma och vita, med anspelning på glömskan och samtidigt på en sorts födelse; för som jag ser det glider med tiden våra minnen ifrån den verklighet som gav upphov till dem och blir något annat. Mina verk uppstår ur inåtvändheten och självbetraktelsen och inte ur iakttagelserna av det som omger oss; de vill få oss att återvända till detta kontemplativa tillstånd. 

                                                                             Linet Sánchez Gutiérrez

Översättning av Henrik Nilsson