På Rostrum visar jag en video, ett textilt verk, ett fotografi och
blyertsteckningar. Verken tar på olika sätt upp och behandlar
min faschination för sammanfogningar och uppdelningar.
Det textila verket, “True Value” är ett lapptäcke sytt av bortsprättade
märkeslappar från klädesplagg. Jag gillar tanken av att använda mig av små
delar, eller bitar för att skapa en ny, större helhet, som blir värdefull också
genom det handarbete som syendet tillfogar, den tid som är investerat i verket,
alla stygnen som håller det samman. Videon, “Space is lika a kiss” är uppbygd
av 5 st kortare filmer, varav två animerade. Video/film är också uppbyggt av
sammasättningar av mindre, ur rörelsesynpunkt, värdelösa stillbilder,
som inte får liv föränn man sätter samman dem i rätt hastighet.
Detta blir extra tydligt då manarbetar med animation.

Fotografiet och teckningarna knyter på olika sätt an till dessa tankar och ideer.