Jag fortsätter atta gräva där jag står.
Denna gång gäller undersökningen Malmös och Köpenhamns “tunga” industriområden -eller före detta industriområden kansske man ska säga. De gamla industriområdena är nästintill försvunna från vår region, vad finner man där idag, hur är det konstruerat och för vem?
Undersökningen fortsätter med denna fotodokumentära modell, att fotografera och dokumentera min närmiljö; en fotografisk dokumentation av det perifera stadslandskapet ett folktomt landskap som inte visar hur männinskan ser ut utan vad hon gör, konstruerar och planerar. Undersökningen utger sig inte för att vara empirisk utan vill endast visa på ett alternativ sett ur min snäva kameravinkel.

Dokumentationen sker med storformatskamera, stativ och lupp. Denna gång är stora delar av materialet fotograferat med polaroidfilm som har passerat bäst före datumet. Detta moment meför att jag inte har haft full kontroll över alla parametrar i projektet, vilket ibland kan kännas befriande. Filmvalet har ytterligare understukit den “roddiga” känsla jag kan få i dessa stadens förbisedda perifera miljöer.
Jag måste erkänna: att gå nere i Malmös oljehamn en söndag i mitten av juli månad, när det är 25 grader varmt väcker inte bara negativa känslor hos mig.

Magnus Denker