Utställningen pågår 14 november – 6 december

Välkommen på vernissage lördagen den 14 november kl 12-16

Galleri Rostrum har glädjen att avsluta året med en utställning av norskfödda konstnären Marthe Aune Eriksen.
l sin utställning hos oss kommer Eriksen att visa en ny serie fotografier. Motiven är de samma som i hennes tidigare verk och växlar mellan olika omgivningar, från exteriörer och landskap till interiörer och objekt. De skiftar från små detaljer och utsnitt, till större fasader eller vidsträckta landskap. Arbetena kan ses som formmässigt strikta kompositioner, bestående av horisontella linjer, ytor eller fält. I huvudsak är bilderna folktomma och visar omgivningar i gränslandet mellan stad och land.

Motiven finns på de mest triviala av platser och visar landskap, fasader och stadsrum som sällan fångar vår uppmärksamhet. Bilderna ser ut att kunna vara tagna var som helst och bestäms inte av någon geografisk plats. De är tagna i utkanten av olika städer, i områden nära förorter eller mindre industriområden, vid skogsbryn eller längs med farleder ut ur staden. Byggnadsdelar, en hög med sten, ett vanlig snår. Funktionslösa områden mellan stad och land där något är påbörjat men sällan fullbordat. Detta är områden som befinner sig i ett permanent mellanrum eller glömska, ett mellanrum man oftast blott passerar på väg någon annanstans. Trots detta, eller kanske genom denna glömska, konstituerar de i all sin osynlighet våra föreställningar om ‘andra’ platser. Genom denna frånvaro, i det offentliga ögats blick, blir dessa platser, paradoxalt nog, alldeles särskilt närvarande.

Så här skrev Pontus Kyander i Sydsvenskan 2007:
”Det är vitt och öde och i snögloppet och dimman är det helt självklart varför ”Vita Höja” heter just så. (…) Hennes utställning på Konstfrämjandets galleri i Malmö är en lysande liten kristall i höstmörkret. Ett renhetsbad i ljus och strukturer, befriat från folk och andra tillfälligheter. Så här ser världen ut en morgon när du vaknar och alla andra är borta.”

Marthe Aune Eriksen är född 1975 i Norge. Hon är utbildad vid Statens Håndverk- og Kunstindustriskole i Oslo där hon utexaminerades 2003. Hon har sen 2004 bott och arbetat i Malmö och varit mycket aktiv på stadens konstscen, bland annat genom driften av visningsrummet CirkulationsCentralen 2005-2007. De senaste åren har hon genom arbete för Skånes Konstförenings styrelse haft hand om driften av galleriet och curaterad utställningar. Hon arbetar nu som föreningens intendent.
Eriksen har tidigare gjort flera utställningar och utsmyckningsuppdrag och har de senaste åren mottagit en rad större stipendier.