Manuel Calvo Moura med aktuella verk i måleri, grafik och föremål, utarbetade kring en subtil mikrovärld av tecken och organiska former. Gestaltningarna i hans verk upprepar sig såsom i naturen, där ingen varelse är identisk med någon annan. Hans konst lyckas att förmedla en koncentrerad och intim fascination för de oändliga mutationer som kan förekomma hos uttryckta Naturens formationer.
Calvo utvecklar sina verk på ett experimentellt och rigoröst sätt, utifrån en individuell synvinkel; med ett till synes reducerat urval av uttryckssätt och tekniker som ger form åt hans betraktelser och känslor.