Anna Moberg visar grafiska målningar.

SVÄRMA.
DRÖMMANDE,
MYLLRANDE,
GRAFISKA MÅLNINGAR.

TILLKOMNA UNDER IMAGINÄRA SAMTAL OCH
REPETITIONERS MEDITATIVA PÅVERKAN.