ART AFTER WORK TISDAG 1 MARS 17-21.

Diary of a dream är ett kollektiv, en rörelse, en sammanflätning av kreativa sinnen. En intergalaktiskt rymdfarkost med uppdrag att skapa världar av kärlek och kreativitet. En motpol till den ack för stela skolan, som fördriver nyfikenhet och fantasi ur människor med gamla normer och dogmer. Tillsammans skapar vi miljöer och tillfällen där människor kan utveckla kreativa sidor av sig själva och vara delaktiga i experimentet att försöka förändra världen, om så bara den lilla.

Diary of a dream.

Vår dagbok tar fysisk form för en afton på Galleri Rostrum den 1 mars.
Varmt välkomna på kvällens art after work!