GOLDEN DAYS är FUTURE COLLECTIVE’s första utställningsprojekt, och visas på Galleri Rostrum i Malmö. Det är en installation om nationalromantik i socker. Utställningen kan ses 24 timmar om dygnet från lördagen den 20 augusti och fram till den 10 september 2011.

FUTURE COLLECTIVE är en grupp av svenska och danska konstnärer som har etablerat ett oberoende konstnärskollektiv. FUTURE COLLECTIVE’s primära fokus är att skapa konstnärliga samarbetsprojekt. Alla aktiviteter sker i workshopformat

Initiativet kommer ur behovet av ett utvidgat konstnärligt samarbete, med kollegor såväl som med kreativa från andra fält, och med konstnärer från övriga världen i tvärkulturella samarbeten. Vi tror att konstnärlig samverkan kan skapa nya idéer, nya konstnärliga uttrycksformer och relevanta projekt som gagnar publiken.

FUTURE COLLECTIVE är en öppen och dynamisk gruppkonstellation vars främsta drivkraft är lust. Deltagarna kan gå ut och in, från projekt till projekt. FUTURE COLLECTIVE är inte bundet till någon fast plats men kan använda både etablerade konstinstitutioner och andra lokaler, såsom tomma butikslokaler och offentliga rum.

GOLDEN DAYS participants: Robert Ek (SE), Per Brunskog (SE), Stine Kvam (DK), Jon Stahn (DK), Jeanette Land Schou (DK), Aron Fleming Falk (SE), Monix Sjölin (SE), Peter Land (DK), Jes Brinch (DK).

GOLDEN DAYS öppningsfest  är lördagen den 20 augusti mellan klockan 16.00 – 21.00.

med stöd av Malmö stad