Galleri Rostrum presenterar en utställning med skulptur/installation av Dániel Erdély (HU), målningar av Maria Lavman Vetö (SE) och ljud /video av János Vetö (HU/DK).

Vernissage lördag 4 september 2021 kl 12-16
Utställningen pågår 4 – 26 september 2021

Artist Talk lördag 5 September kl 14

Workshop med Dániel Erdély
söndag 5 september kl 16-18
Connection Platonian Solid – Spidron Shape
Presentation 40 min
Workshop 60 min
Summering 20 min

Jag upptäckte 1980 en plan geometrisk form som hade intressanta egenskaper. Jag kallade själva formen Spidron på grund av dess spiralstruktur och spindelvävsliknande utseende. På Hungarian College of Applied Arts hade vi ett intressant ämne “Form” med Ernö Rubik som lärare. Det är kanske förvånande att en mästare I två dimensioner ska kunna lösa tredimensionella problem. Men grafiska formgivare arbetar ofta med arkitekter för att designa informationssystem, skyltar och förpackningar mm. Vi måste lära oss att tänka och utforma i tre dimensioner. Vid ett tillfälle gav professorn (Rubik) oss uppgiften att fälla ut ett slags dragspel från ett enkelt pappersark. En rumslig form som kunde komprimeras och dras isär på ett flexibelt sätt. Den skulle röra sig ur planet i olika riktningar av rummets dimensioner.Dániel Erdély

Daniél Erdély (1956) är verksam i Budapest. Han är utbildad i grafisk design vid Moholy-Nagy Művészeti Egyetem – PreMOME, Budapest och har en Phd i Cultural studies.
2020 Spidron Tribe, FUGA – Budapest Center of Architecture
2017 SPIXEL, better image reproduction than already known pixels with RGB-shaped Spidrons
2016 Spidron and SpHidron as ALBEGRA1 and ALGEBRA2; volume cover, Mc Graw Hill, USA
2015 Spidron mapping presentations with Zsolt Bordos, Budapest, Krakow, Liége, Eindhoven
2014 Article in the French edition of Scientific American (Pour la Science) about Spidrons
2011 Presentation of SpHidron; how and performance, Portugália, Coimbra

I mötet med Maria Lavman Vetös Portaler läggs tre basala parametrar invid varandra. De har implementerats i processen från början och när de möter betraktarens sensoriska, känslomässiga och mentala kapaciteter har de förmåtts interagera med varandra, överlappa varandra, dölja varandra, kontrastera sig mot varandra. Ett sätt att benämna de tre svåråtkomliga och samtidigt grundläggande storheterna är att kalla dem slump, förutsägbarhet och kropp. Slumpen väcker en blandning av social oro, ansvarslöshet och frihetskänsla hos den som tar del av verken. Förutsägbarheten skapar trygghet, leda och ett intresse för logiska konsekvenser utanför dessa fysiska och bokstavliga manifestationer. Kroppen återknyter till de manifesta allmänna och individuella mänskliga villkoren i tid och rum: hjärnan, besluten, armen, handen, beteendet, kroppsrörelserna, redskapen, val av material. Kroppen läser in en omedelbar intention, taktilitet, närvaro, mänsklig intimitet och väcker spegelneuronerna. Jörgen Gassilewski

Maria Lavman Vetö (f.1960) är verksam i Malmö. Hon är utbildad på Det Danske Kongelige Kunstakademi i Köpenhamn och Malmö Högskola. Hon är verksam i Sverige och internationellt, 2020 var hon med på grupputställningar på Konstepidemin, Göteborg och Olseröds konsthall. Har också ställt ut på Nordisk Konstcenter Helsingfors, Kulturhuset Stockholm, Müczarnok, Budapest, Charlottenborg och Overgaden Köpenhamn, Krognoshuset Lund mm. se cv: marialavman.se

Djup Ljud Installation: blinda färger, vinklad snigelskruv, jordbävningsimitation som mullrar i importerad idyll. Fältbordet för Spidron kuber är också en högtalare för vibrationssimulering. Tillbehör:kontaktmikrofon, musikspelare, kablar, bord med hjul.
Ljudmaterialet blir en A.I-genererad loop med besökare som leker med Spidron-kuber och ljud från fältbordet som spelas genom modulatorerna. János Vetö /NahTe

János Vetö / NahTe (f 1953) är fotograf, målare och musiker. Han var en ledande person av icke-konformistisk fotokonst i Ungerns neo-avantgardeperiod och New Wave-perioden som följde. Under andra hälften av 1970-talet samarbetade han med performancekonstnären Tibor Hajas, bistod och fotograferade Hajas handlingar. Vetö bor sedan 1991 i Köpenhamn och Malmö. Han ställer ut i Europa och USA sedan 1960-talet. 2020 Duo, Trio, Fluo, aqb Project Space, Budapest 2019 Epoch Treasures, Danube Museum, Esztergom 2018 Promote, Tolerate, Ban: Art and Culture in Cold War Hungary, Wende Museum, California 2017, Biennalen i Venedig (Tibor Hajas).

Vi följer rådande restriktioner och Folkhälsomyndighetens rekommendationer med hänsyn till Covid 19. Handsprit finns tillgängligt för besökare. Vi ber er att hålla avstånd på 1,5 – 2 m och att stanna hemma vid minsta symptom eller sjukdom.