Jag talar alltså om skogens eller naturlandskapets på sitt sätt hemliga händelser. Jag själv är konstnär och verkar som rapportör eller vittne till dessa skeenden ”bakom träden”. Det handlar inte om några sensationer, det är inga gränsöverträdelser, ändå finns någonting där som jag som människa och konstnär ständigt står förvånad inför. Och ju mer som inte händer, desto mer är det som händer. Sedan ett par år tillbaks har jag gått ut i det norrländska skogslandskapet och fotograferat olika mer eller mindre tillfälliga situationer/platser som inte haft andra företräden än att de lockat mig att stanna upp och fundera inför det jag ser. Och jag ser inte bara träd och marker, jag ser även mig själv, inte bara som betraktare utan även som besökare, inte bara som enskild individ utan även som flera personer, med olika infallsvinklar och perspektiv. Så snart det uppstår ett jag så uppstår ett vi, och i det färdiga konstverket är jag aldrig är helt ensam i mina besök.

I min utställning på Rostrum i Malmö visar jag ett representativt urval bilder ur detta arbetsprojekt. Jag kallar det Foto Performance då det handlar om en form av stillbildsaktion eller performance-föreställning som framförs endast som fotografi.

Jag har mitt ursprung i Nordmaling, Västerbotten. Är bosatt och verksam i Härnösand sedan 1998. Arbetar med foto, måleri, installation och performance.