Välkomna på vernissage lör. 9 februari kl. 12 – 16
Samtal med konstnären kl.14
Genomgången – att se tillbaka, att blicka framåt och inåt

I de foton som målningarna baseras på hittar jag stämningar och historier som anknyter till det undermedvetna, det som lyser igenom mellan raderna i det egna livet. Bilderna är ofta tagna av min släkt eller deras vänner. Ofta förstår jag långt senare vad som fick mig att välja motiven eller vad som gav upphov till de förändringar som sker i målningarna. Jag befinner mig i mitten av genomgången, belyst från båda hållen, där de var, där jag var och dit jag ännu inte tagit mig. En passage av granskning, orientering och förklaring.