Trampa vatten

 är en utställning som handlar om var
vi placerar oss i förhållande till vattenlinjen.

Det finns alltid en möjlighet att det kunde vara lite
annorlunda, lite bättre, lite mera vatten.

”What makes the desert beautiful is that somewhere it
hides a well.”

 Antoine de Saint-Exupéry

 

Anna Brags arbete omfattar rumsliga installationer och interventioner i det offentliga rummet samt teckning, video och skulptur. Utgångspunkten kan vara en specifik plats eller situation, en plats eller en berättelse. Under 2013 deltog hon i grupputställningen Telling the Baltic som visades bl.a i Kunsthalle Rostock, Blekinge Museum i Karlskrona samt på CCA i Kaliningrad och i konferensen Mediating Modernity in the 21st Century, i Bangalore. Under de senaste tjugo åren har hon gjort flera offentliga uppdrag samt utställningar i Sverige och utomlands.

Sedan 2011 arbetar hon även som lektor i fri konst vid Malmö Högskola, där hon främst undervisar i rumslig gestaltning.

www.annabrag.se