Artbus

Dikt i låda/Ami Bjurwill September-oktober 2012 Malmö – Visby 

Mitt fundament är måleriet och installationen och ett stort intresse för att betrakta och formulera.

Skrivandet har funnits som ”en inre dialog” i många år. De texter som jag visar här tog poesins form för ett par år sen, då jag drevs att bygga bilder av ord. Nu har poesin en central plats i mitt arbete.

Att visa måleri har sina självklara rum.

Jag funderade kring hur texterna kunde visas.

Tonen i text är flyktig, men formeln ligger kvar på pappret.

Texter i stiltje. Ett arkiv med förgängligt.

Museum, montrar, podier, bord, ben, insekter på nålar under glas.

Vi tittar in och för en liten stund härbärgerar betraktaren sinnesbilden.

Ja, så kom jag att bygga lådor åt mina dikter.

Dikt i låda är del av projektet Artbus

©Ami Bjurwill

©Ami Bjurwill

ARTBUS 2012 görs med stöd av Malmö Stad och Region Gotland, MKB, Mediaverkstaden Skåne