Artbus

 

Minnesbilder/Emma Gunnarsson & Christel Lundberg September-oktober 2012 Malmö – Visby 

 

Minnesbilder, utgår från personliga berättelser och bilder från bostadsområden som vi besöker.

 

“Minnesbilder” söker fördjupad information om områdenas arkitektur men också ett sökande efter platsens historik och själ.

 

Dokumentation: 2012 Cecilia Sering     

Minnesbilder är del av projektet Artbus

ARTBUS 2012 görs med stöd av Malmö Stad och Region Gotland, MKB, Mediaverkstaden Skåne