Artbus

 

Grafiskt material/Gert Petersson September-oktober 2012 Malmö – Visby 

 

 © Gert Petersson, 2012

          

 

grafiskt material till projektet Artbus

 

 

 

 

 

 

ARTBUS 2012 görs med stöd av Malmö Stad och Region Gotland, MKB, Mediaverkstaden Skåne