Artbus

 

Jafer Taoun September-oktober 2012 Malmö – Visby 

 

Dokumentation: 2012 Ariel Alaniz

Dokumentation: 2012 Cecilia Sering      

 

ARTBUS 2012 görs med stöd av Malmö Stad och Region Gotland, MKB, Mediaverkstaden Skåne