Artbus

 

3-dimensionella former/Pepe Vinoles & Ariel Alaniz September-oktober 2012 Malmö – Visby 

 

Tanken med vårt projekt är att skapa olika skulpturer genom att använda frigolit. Samma frigolit som kommer med förpackningar när man köper

t ex olika fyndvaror. Tanken är att dra nytta av de formerna som man brukar se dagligen men som man inte betraktar dem som potentiella uttrycksfulla former och hur kan man anvŠnda dem på offentlig plats.

 

Som en del av projektet tänker vi belysa de skulpturerna så att man får en skugga som projiceras på olika ytor kring verket och som resultat för man en helhet som skapas både med skulpturen och skuggan.

 

Dokumentation: 2012 Cecilia Sering

 

   

@Ariel Alaniz, Pepe Vinoles

 

 

©Ariel Alaniz, Pepe Vinoles   

3 dimensionella former är del av projektet Artbus

 

ARTBUS 2012 görs med stöd av Malmö Stad och Region Gotland, MKB, Mediaverkstaden Skåne