Barbro Hemer är utbildad på Målar-och skulpturskolan Forum 77-83. Hon var en av de forumelever som startade galleri Rostrum 85. På denna utställning visar hon några fotografier tagna morgon, middag, kväll och natt från hennes trädgård.
Hon arbetar annars framförallt med tuschmåleri, men fotografierna har samma uttryck som hennes målningar.

Gert Petersson skapar genom kameralinsen merparten av sin konst, vilket kan framträda som renodlat foto, måleri, grafik, 3-dimentionellt eller i blandtekniker. Betraktaren lägger till drar ifrån utifrån sin erfarenhet. /Lätt/Tungt/Mörkt/Ljust/
Tanken tar aldrig rast. Gert Petersson är utbildad vid Grafikskolan & Konstskolan Forum, Malmö.

Helga Steppan (f 1976) är utbildad på Royal College of Art i London, där hon tog examen 2004. Hon arbetar med fotografi som medium och process tillsammans med installationer och skulptur, där det finns spår av en performativ praktik. Hon arbetar med frågor kring deltagande, identitet, abstraktion och reproduktion, ofta genom att tänja på gränsen mellan det två och tredimensionella, både i en visuell, rumslig och platsspecifik bemärkelse.

______________________________________________

Galleri Rostrum firar sitt trettioårsjubileum med ett specialprogram för hela året.
Vi bjuder in konstnärer från konstnärsgrupper och organisationer som är verksamma i Sverige och/eller internationellt för att ställa ut hos oss. Vi har vårt fokus på deras individuella konstnärskap men vill också belysa konstnärsdrivna verksamheters vikt i kulturlivet.
Våren och hösten inleds med en serie korta utställningar under titeln ”Behind the scene”. Dessa görs av medlemmar i galleriföreningen Rostrum. Därefter fortsätter utställningsperioderna med ordinarie längd.
Under jubileumsåret arrangerar vi även föreläsningar samt andra evenemang.