Ewa Berg  arbetar seriellt både med måleri och serigrafi där färg och färgens materialitet formulerar resonans till de figurativa elementen. Rumsligheter konstrueras och dekonstrueras. Både det abstrakta och det figurativa kan ses som pågående dramer där möbler, ting, färg och ornamentik utspelar sin kamp. På Rostrum visar hon en serie målningar. Hon är utbildad på Malmö Konstskola Forum 1993, bland de sista årskullarna innan skolan ombildades till Malmö konsthögskola. Ställde senast ut på NEUEN KUNSTHAUS AHRENSHOOP, Ahrenshoop i Tyskland 2014.

Robert Ek följer skuggor.

Gertie Månsson  är utbildad på Konstfack i Stockholm och Målar & Skulpturskolan Forum i Malmö, och arbetar med måleri, teckning och objekt. Hon var en av dem som var med och startade Galleri Rostrum. I sitt måleri arbetar hon utifrån ett läge där förhållningssättet till färg och form är öppen och intuitiv, och där färgen kan sluta och öppna upp bilden. Ur det omedvetna -­‐ det fördolda -­‐ lyfts stämningar upp till ytan.

 

______________________________________________

Galleri Rostrum firar sitt trettioårsjubileum med ett specialprogram för hela året.
Vi bjuder in konstnärer från konstnärsgrupper och organisationer som är verksamma i Sverige och/eller internationellt för att ställa ut hos oss. Vi har vårt fokus på deras individuella konstnärskap men vill också belysa konstnärsdrivna verksamheters vikt i kulturlivet.
Våren och hösten inleds med en serie korta utställningar under titeln ”Behind the scene”. Dessa görs av medlemmar i galleriföreningen Rostrum. Därefter fortsätter utställningsperioderna med ordinarie längd.
Under jubileumsåret arrangerar vi även föreläsningar samt andra evenemang.