Christel Lundberg

“ljud från andra sidan”- 2015

Fadren, ett av Strindbergs mest kända dramer, känt för sitt moderna språk, somligt undanglidande tiden, ett språk som sekelgamla karaffer, vilka skramlar tyst. Om man ska finna meningen djupt ner i halsarna får man inte vara lat. Historien finns där och blockerar gråten och skratten, oberört till passionerat stum. Så är dramat, skrivet i vatten, när det når vår strand, vi vänder oss mot land och allt det som utspelar sig där, om vi skulle möta Strindberg.

Tuss Marie Lysén

“enjoy while traveling through space”- 2015

Vardagen mitt i världen är ett fortlöpande projekt som startade på en ödetomt mitt i staden, mitt i världen. Ödetomten är nu under byggnation.
Hjärtat i projektet är den lilla människan som sitter någonstans mitt i världen och läser en manual om hur man bygger en ark.
Hon rör sig sökande-reflekterande genom vardagen, i världen…bort och tillbaka… Text och ljud är viktiga komponenter i hennes verk som ofta har politiska undertoner

Pepe Viñoles

”Flygdrömmar” skulptur – 2015

”Viñoles knyter ihop lyckliga drakflygarminnen från barndomen med myt och dröm. Ikaros finns där, de ryska futuristerna likaså, och teknikberusad modernism. Mänsklighetens besatthet av att flyga har han fångat med en rytmisk hängning, som är lätt och himlastormande.” (Thomas Millroth). Pepe Viñoles är född i Uruguay, bor och är verksam i Malmö. Han arbetar med collage, skulptur och installation på offentliga platser. Han är utbildad på Konstakademin i Montevideo och Konstfack i Stockholm.

______________________________________________

Galleri Rostrum firar sitt trettioårsjubileum med ett specialprogram för hela året.
Vi bjuder in konstnärer från konstnärsgrupper och organisationer som är verksamma i Sverige och/eller internationellt för att ställa ut hos oss. Vi har vårt fokus på deras individuella konstnärskap men vill också belysa konstnärsdrivna verksamheters vikt i kulturlivet.
Våren och hösten inleds med en serie korta utställningar under titeln ”Behind the scene”. Dessa görs av medlemmar i galleriföreningen Rostrum. Därefter fortsätter utställningsperioderna med ordinarie längd.
Under jubileumsåret arrangerar vi även föreläsningar samt andra evenemang.