Helena Jureén

Ljud och bildkonstnär, baserad i Malmö.

Malin E Nilsson

Bildkonstnär, baserad i Malmö och arbetar främst med fotografi som utgångspunkt i sin konstnärliga verksamhet. Malin har under de senaste åren intresserat sig för den medicinska vetenskapen ur ett historiskt perspektiv. Hennes installation under behinde the scen #9 kommer att kretsa kring ämnena medicin och idéhistoria och hur vi kan betrakta världen genom kroppen.

www.malinenilsson.com

Anders Stolt

Bildkonstnär, baserad i Malmö. Anders har för närvarande en skulpturatelje på en plats hemma i sitt kök. Det präglar i hög grad arbetet i fråga om materialval och storlek. Små saker i grupp kan kännas stort.

 

______________________________________________

Galleri Rostrum firar sitt trettioårsjubileum med ett specialprogram för hela året.
Vi bjuder in konstnärer från konstnärsgrupper och organisationer som är verksamma i Sverige och/eller internationellt för att ställa ut hos oss. Vi har vårt fokus på deras individuella konstnärskap men vill också belysa konstnärsdrivna verksamheters vikt i kulturlivet.
Våren och hösten inleds med en serie korta utställningar under titeln ”Behind the scene”. Dessa görs av medlemmar i galleriföreningen Rostrum. Därefter fortsätter utställningsperioderna med ordinarie längd.
Under jubileumsåret arrangerar vi även föreläsningar samt andra evenemang.