8 konstnärer från konstnärsdrivna galleri Rostrum deltar i årets fotobiennal 2015.
Vi har gemensamt valt en sträcka i Malmö, en icke-plats längs kanalen. Detta är vår utgångspunkt.
Vi kommer att arbeta med denna icke-plats som inspiration och utföra olika aktioner, vilka kommer att dokumenteras och
visas som en Enkvällsutställning på Galleri Rostrum.

Deltagande konstnärer: Ewa Berg, Robert Ek, Gisela Eriksson, Christel Lundberg, Tuss Marie Lysén, Cecilia Sering, Helga Steppan och Pepe Viñoles.

– – –

8 artists from the artist-run Gallery Rostrum are participating in this year’s biennale, 2015.
Together we have selected a pathway in Malmö, a non-place along the canal. This is our starting point.
With this space as inspiration, we are going to perform or do different actions. These will be documented and shown as a One Evening Exhibition at Gallery Rostrum.

Participating artists: Ewa Berg, Robert Ek, Gisela Eriksson, Christel Lundberg, Tuss Marie Lysén, Cecilia Sering, Helga Steppan and Pepe Viñoles.

Varmt Välkomna!