29.9-21.10.2002, Anette Larsson, Pleasure Vision

Christel Lundberg 2002, EXHIBITION

Pleasure vision är en installation bestående av fyra ljusskåp. Varje skåp består av blåa, abstrakta bilder av vatten och diverse kroppsformationer. Tillsammans bildar de en kropp, som framstår som osäker och föränderlig, på grund av sin uppdelning i delar. Utgångspunkten …