“Jag har saknat benämningen för ett tillstånd mellan utopi och dystopi.
Soptippar formas till måsarnas berg, där skattletaren finner sina ting.
Ur ett fragment formas konceptet subtopi.
I märgelgravens djup förenas drömmar med ontologi, fragments helhet, förgängligheters evighet.
Subtopi är länken mellan utopi och dystopi.
Flätningar i människans destruktion till drömmar om tillvaron.
I det subtopiska landskapet återfinns den blinda vägen.
Blindhetens blindhet gör oss oemottagliga för betydelser som hårdnat till ett oförstånd.
Jag åkallar det fördolda bakom oförståndet. I det fördolda, sökandet efter subtopi.
Mänskligheten ger ”Moder jords rättigheter” (Parlamentet i Bolivia,
Ley de Derechos de la Madre Tierra).
I film, fotografi och teckningar tar jag vägen till ett subtopiskt landskap.” /C.L

Christel Lundberg har studerat vid MA Kreativ Producent, Malmö Universitet, Digital Design vid
Högskolan Kristianstad, Musikoch Ljuddesign, Mittuniversitet Sundsvall och Filosofi vid Lunds
Universitet. Hon har haft både separat- som samlingsutställningar i Sverige, Uruguay, Tyskland
och Danmark. Driver tillsammans med konstnärer och arkitekter Konstkiosk, som är initierat av
Christel Lundberg och Peter Dacke. Malmö Konstmuseums konststipendiat 2020 (Emil Olsson)

www.christellundberg.se