Dream Scene är ett performativt och interaktivt verk av Anna Lönn Franko, Lisa Fjellman och Christel Lundberg, och som utgår från de sju dödssynderna och sju heliga dygderna. Första gången genomfördes verket på Supermarket Art Fair 2024 och visas nu som en fönsterutställning på Galleri Rostrum under sommaren 2024.
Under Supermarket Art Fair var verket interaktivt och besökare och andra konstnärer fick ikläda sig rollen som en dödssynd eller en helig dygd för en stund som en kritik mot snabbmatskultur. Dräkterna och tillhörande huvudbonader representerar de sju dödssynderna högmod, girighet, avundsjuka, kättja, frosseri, vrede och lättja, samt de sju heliga dygderna ödmjukhet, generositet, kyskhet, medmänsklighet, måttfullhet, tålamod och flit.