Emil Z. Ekberg arbetar med att utforska och tänja på gränserna mellan datorspel, film, teckning och verklighet. Med fokus på postapokalyptiska teman som vi ofta känner igen som genrebildande inom filmen och datorspelets värld utmanar Ekberg inte bara teckningen som det traditionella mediet det är utan tar det även ett steg längre. I digitala verk och teckningscollage imiteras scener skapade med en blandning av fiktiva och verkliga element. Förhållandet mellan den filmiska bilden och den tecknade bilden ifrågasätts och dekonstrueras, samtidigt som gränsen mellan det verkliga och overkliga blir allt mer diffus.
På Galleri Rostrum visas fortsättningen på projektet The Wasteland Series. I en installation av teckningscollage och projektion skapas en fiktiv referens vilken bygger på ett tidsmässigt händelseförlopp, ett händelseförlopp som strävar efter att förlösas i filmens rörliga bilder men här blir inkapslat i teckningens eviga ”stills”. Galleriet visar även senaste verket It will never be the same again (2014) som på ett progressivt sätt kombinerar traditionell teckning med digital 3D-modulering och programvara. Ekberg har skapat ett verk med grundläggande artificiell intelligens och lämnar på så vis över en del av den konstnärliga processen och ansvaret för den slutgiltiga produkten till verket självt. I enklare ord låter han teckningen i ett oändligt antal olika versioner teckna klart sig själv.
Emil Z. Ekberg (f.1985), bor och arbetar utanför Lund. Utbildad vid Malmö Konsthögskola varifrån han tog sin examen 2011. Ekberg har tidigare ställt ut i bl.a. Göteborg och Malmö, samt är representerad på Malmö Konstmuseum.
– Nina Kurdve, MA Visual Culture