Utställningen handlar om sanning,
 när all trygghet försvinner, allt måste säljas.

En nedåtgående spiral, där botten måste nås, för att kunna klättra upp igen.

Ärlighet, etik och moral, vem kan du lita på?

Sanningen är ofta obehaglig, det är lättare att ljuga för stunden.
Gisela Eriksson har i denna utställning försökt söka sanningen och komma till insikt.

Enskilda verk, installationer, där ofta djur blir symboler för att illustrera människans beteenden. 
Djur är raka, intuitiva och drivs av sin instinkt att överleva.

Gisela Eriksson har studerat vid Skånska Målarskolan och Malmö Konstskola Forum. Eriksson har haft ett flertal utställningar både i Sverige och internationellt.

 

Hjärtligt välkommen!

Galleri Rostrum