Vernissage lördagen 6 april 12-16
Presentation och samtal med konstnärerna kl. 14.

Konsert med Dror Feiler kl. 15

Teckning – video – objekt

En osäker färd mot Gaza eller i handens sökande efter landmärken och minnesbilder. Olika platser och olika villkor som försöker överbrygga sina avstånd, motstånd och kaotiska tillstånd – om det så utspelar sig på internationellt vatten eller på ett vitt papper. I en utställning som bygger på både enskilda som gemensamma verk.