Galleri Rostrum presenterar här stolt SKYMMER OCH SER:3 med Jenny Magnusson och Patrik Elgström från Göteborg. De arbetar med skulptur respektive fotografi. Utställningen kretsar kring tematik som är central i bådas konstnärskap; materialitet, rum och arkitektur. En undersökning av betraktarens och den egna rörelsen i relation till plats och ting.

Med titeln SKYMMER OCH SER:3 vill konstnärerna påvisa en aktivitet som är kopplad till bådas arbeten. SKYMMER kan tala om något som är dolt. Där mening finns bakom det dolda. Avsaknaden av subjekt gör det mångtydigt i all sin enkelhet – är det något som skymmer, eller någon? Rent av jag själv? SER talar om viljan att studera, att ge akt på detaljer. Samband och orsak. Att ge sig in i det materiella i materialet. Att se meningen i det som står framför. Bokstavligen. För Jenny Magnusson och Patrik Elgström är alltid rummet utgångspunkten för verkens tillblivelse och presentation. Verken görs för den specifika platsen där de samverkar inbördes i mötet med arkitektur. De utställda verken bär på en individuell berättelse som möts i rummet och något ytterligare uppstår.

I utställningen SKYMMER OCH SER:3 undersöker konstnärerna vad som händer i mötet mellan fotografiets materialitet och skulpturernas realitet.