I mellanrummen är allt ännu möjligt. Mellanrum förhåller sig till tillblivelser, processer, tankar i rörelse. Mellanrum är komplexa och ambivalenta, både-och hellre än antingen-eller.  Den här utställningen handlar om ett speciellt sorts mellanrum: ett älvdelta. Ett delta är ett landskap i ständig förändring. Vattnet för med sig sand och grus som faller ut i mynningen och ständigt skapar nya öar och sandbankar. Landskapet blir inte längre enkelt att avläsa, det är ett ambivalent mellanrum där fast och flytande inte längre är varandras motsatser.

Ett genomgående tema i utställningen är rörelser genom ett yttre landskap men också om hur tanken kan röra sig genom ett inre landskap. Rörelserna genom landskapet är på olika sätt kopplade till musik och ljud.  I filmen ”Kadens” improviserar en musiker fram deltalandskapet på sin trumpet. ”Vadare” skildrar en vandring uppför Umeälvens delta, mellan ön Holmen och Villanäs. Det som idag är älv kommer inom bara några år att vara fast mark. Till denna film har Daniel Westman komponerat ny musik som lägger ytterligare ett lager av rörelse till filmen.

Gerd Aurell och Helena Wikström är bildkonstnärer och arbetar både med gemensamma konstprojekt och egna verk. Deras gemensamma arbete behandlar ofta frågor om demokrati och stadsplanering (som i ”En annan stad är möjlig” för MADE-festivalen 2009) eller om Norrland som plats (som i ”Porträtt i ett målat landskap” 2004-2011). Gerd Aurell och Helena Wikström har tillsammans givit ut boken ”Delta – betraktelser över ett älvlandskap” på H:ströms förlag 2014. De har även behandlat dessa frågor i utställningarna ”Sparetime Utopia” på Bildmuseet i Umeå och ”Delta Dreams” på Survival Kit 3 i Riga 2011. Vid sidan av sina respektive konstnärskap arbetar Gerd Aurell som lektor vid Konsthögskolan i Umeå medan Helena Wikström är konstnärlig ledare för Vita kuben på Norrlandsoperan.