Detta är en utställning där ett trettiotal masterstudenter I landskapsarkitektur behandlar komplicerade begrepp om minne och saknad, och hur man som landskapsarkitekt kan utforma landskap och landskapsrum för detta. Studenterna har själva valt plats och tema för sitt minne eller sitt förlorade landskap; en förlorad natur, ett hotat kustlandskap, drunknade vid en färjekatastrof, ett förlorat hemland etc. De enskilda projekten kan ses som tolkningar av vad landskapsarkitektens uppgift är i en föränderlig värld, och skillnaden mellan arkitektens och konstnärens uppdrag har diskuterats om och om igen under den nio veckor långa kursen. Viktiga frågor som studenterna har brottats med har bland annat handlat om, hur det är möjligt att med hjälp av material, former och volymer skapa rumsligheter eller platser som kan hantera såväl människors vardagliga praktiska verklighet som deras behov av att skapa mening i relation till det landskap de vistas i eller besöker.

Professor Carola Wingren, SLU, inviger utställningen kl. 19.00.