Här upprätthålls en särskild ordning.

I Lars Embäcks tablåer återfinns kläder, möbler och andra föremål från ett hem. Artefakter som agerar i ett rollspel. Bakom materialets representationer finns en berättelse om gemenskapen i en familj och dess begränsningar.

Promenadkäppar står lutade mot bemålade träskivor. Kryckornas handtag vänds i olika riktningar. Vänster är fjärran och höger är nära. I spegelbilden gäller det omvända. Det som är avlägset byter plats med det som befinner sig alldeles intill.

Utställningens titel syftar på uppbrottet från en relation som redan oundvikligen är en del av den egna personligheten. Ett avståndstagande föder samtidigt på nytt ett uttalat beroende av den övergivna förbindelsen.

Embäck påverkades starkt under tonåren av den engelske regissören Ken Loachs film FAMILY LIFE (1972). Dramats handling är inspirerat av psykiatrikern R.D Laings tankar om att psykisk sjukdom kan utlösas av en dålig situation i en familj.

Lars Embäck är född 1955 i Göteborg och bosatt i Malmö sedan 1982. Efter avslutade studier på Malmö Konstskola Forum 1987 deltog han i Sune Nordgrens mönstring av det lokala konstlivet i Sydnytt II på Malmö Konsthall 1991. Han har ställt ut över landet i olika sammanhang sedan dess, senast separat på Galleri Mors Mössa i Göteborg hösten 2015.

Lars Embäck är representerad hos Statens Konstråd, i Malmö museums samlingar och på Skissernas museum i Lund m m. Han tilldelades Edstrandska stiftelsen stipendium 1987 och Maria Bonnier-Dahlins stipendium 1988 som representant för Galleriet och Föreningen Läderfabriken. 1998 erhöll han stipendium från Bildkonstnärernas upphovsmannafond. Han har också tilldelats ett-/tvååriga arbetsbidrag från Sveriges Bildkonstnärsfond vid flera tillfällen under åttio-, nittio- och tvåtusental.

Lars Embäcks böcker finns tillgängliga att läsa på galleriet under utställningsperioden. Några av dem – “Partitur Folie à deux” och ett utdrag ur “Rösterna” – går även att ta del av på Lars Embäcks websida:  larsemback.se